Rozpoczęcie budowy lipiec 2021


29.07.2021r – prace ziemne oraz zabezpieczenie wykopu metodą DSM w trakcie, rozpoczęcie prac nad płytą denną budynku.