Zdjęcia z budowy lipiec 2022


prace elewacyjne w trakcie, elewacja wschodnia
elewacja zachodnia
zamontowano 90%stolarki okiennej