Zdjęcia z budowy maj 2022


zbrojenie stropu nad III piętrem
rozpoczęcie prac na najwyższej kondygnacji